Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Polish legal notice (polityka prywatności)

Polish legal notice (polityka prywatności)

Polish legal notice (polityka prywatności)

As a Polish–based enterprise I am required to state the Polityka Prywatności (Privacy Policy) in Polish language that you will find further below. If you require an English version, click here.

As a Polish–based enterprise I am required to state the Polityka Prywatności (Privacy Policy) in Polish language that you will find further below. If you require an English version, click here.

As a Polish–based enterprise I am required to state the Polityka Prywatności (Privacy Policy) in Polish language that you will find further below. If you require an English version, click here.

Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe. Dbam o nie i zgodnie z przepisami odpowiednio chronię. Możesz sprawdzić, co się u mnie z nimi dzieje. W polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z mojej strony internetowej www.tomoyarmush.com

informacje ogólne

informacje ogólne

informacje ogólne

1. Korzystanie ze strony internetowej www.tomoyarmush.com, dalej jako "Strona" oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.tomoyarmush.com

3. Administratorem strony i danych osobowych jest Tomasz Jarmuszkiewicz, zamieszkały zamieszkały w Warszawie, 03-473 przy ul. Bertolta Brechta 12/81, PESEL 93012107333, NIP 6222726350, REGON 302642220 („Administrator”). Możesz kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail hello@tomoyarmush.com lub pisemnie na adres Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

1. Korzystanie ze strony internetowej www.tomoyarmush.com, dalej jako "Strona" oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.tomoyarmush.com

3. Administratorem strony i danych osobowych jest Tomasz Jarmuszkiewicz, zamieszkały zamieszkały w Warszawie, 03-473 przy ul. Bertolta Brechta 12/81, PESEL 93012107333, NIP 6222726350, REGON 302642220 („Administrator”). Możesz kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail hello@tomoyarmush.com lub pisemnie na adres Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

1. Korzystanie ze strony internetowej www.tomoyarmush.com, dalej jako "Strona" oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.tomoyarmush.com

3. Administratorem strony i danych osobowych jest Tomasz Jarmuszkiewicz, zamieszkały zamieszkały w Warszawie, 03-473 przy ul. Bertolta Brechta 12/81, PESEL 93012107333, NIP 6222726350, REGON 302642220 („Administrator”). Możesz kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail hello@tomoyarmush.com lub pisemnie na adres Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

wymóg podania danych i konsekwencje niepodania

wymóg podania danych i konsekwencje niepodania

wymóg podania danych i konsekwencje niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tymże podanie niektórych danych może być niezbędne do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury itp. Brak podania tych danych spowoduje niemożność zrealizowania celów w których są one pobierane. Podanie przez Podmiot danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Podmiotu i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Podmiot udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Podmiot przekazał je Administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tymże podanie niektórych danych może być niezbędne do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury itp. Brak podania tych danych spowoduje niemożność zrealizowania celów w których są one pobierane. Podanie przez Podmiot danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Podmiotu i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Podmiot udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Podmiot przekazał je Administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tymże podanie niektórych danych może być niezbędne do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury itp. Brak podania tych danych spowoduje niemożność zrealizowania celów w których są one pobierane. Podanie przez Podmiot danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Podmiotu i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Podmiot udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Podmiot przekazał je Administratorowi.

ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:
Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:
Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:
Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:
Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

cele i podstawy przetwarzania

cele i podstawy przetwarzania

cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do :

a) wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na Twoją prośbę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);

b) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie własnych produktów lub usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

d) wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów praw podatkowych, archiwizacyjnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

e) kontaktu mailowego w sprawach związanych z realizacją umowy, usługi, spraw rozliczeniowych i odpowiedzi na pytania — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

f) korespondencji pocztowej poprzez usługi kurierskie i pocztowe w sprawach związanych z realizacją umowy, usługi, spraw rozliczeniowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

g) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi, zapytań ofertowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h) promocji i reklamy Administratora, jeśli wyraziłeś na to zgodę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

i) utrwalanie i przetwarzanie Twojego wizerunku w celu wykonania umowy, usługi, obrony przed roszczeniami i wykazania prawidłowości wykonanej usługi — art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

j) w celu rozpowszechniania Twojego wizerunku, jeśli wyraziłeś na to zgodę — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

k) tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

l) zawierania umów powierzenia i prowadzenia rejestru umów powierzenia danych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

m) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

n) prowadzenia profili społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

o) analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

p) wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

okres przechowywania danych

okres przechowywania danych

okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane:

a) przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów;

b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym;

c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów;

d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego;

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Podmiotowi;

f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora.

odbiorcy danych

odbiorcy danych

odbiorcy danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora z tytułu łączącej nas umowy lub realizacji usługi mogą zostać także powierzone innym podmiotom. Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: podmiotom, z  którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie w jakim jest to konieczne i z którymi współpracujemy przy realizacji zleceń, firmie udostępniającej oprogramowanie do prowadzenia księgowości, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, usług chmurowych. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.

przekazywanie danych do państw trzecich

przekazywanie danych do państw trzecich

przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z faktem, że korzystam z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, LinkedIn Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.

W związku z faktem, że korzystam z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, LinkedIn Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.

W związku z faktem, że korzystam z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, LinkedIn Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield, lub którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.

prawa osób, których dane dotyczą

prawa osób, których dane dotyczą

prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

prawo do wniesienia skargi

prawo do wniesienia skargi

prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

profilowanie

profilowanie

profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoje prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO.
W ramach strony internetowej i technologii śledzących Twoje dane mogą być profilowane, co pomaga w z optymalizowaniu projektowanych treści i rozwiązań na stronie internetowej. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na Twoją sytuację prawną Podmiotu, w szczególności na warunki zawartych przez Ciebie umów czy umów, które zamierzasz zawrzeć. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Ciebie. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
Zawsze masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

polityka cookies

polityka cookies

polityka cookies

1. Podobnie jak większość stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej Strony.

4. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona).

5. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd.

6. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 • Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

  Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

  W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

  Administrator zaleca zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.

 • Wtyczki i linki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram LinkedIn.
  Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

  Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.  

7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

8. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

logi serwera

logi serwera

logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem

5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2021

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2021

Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2021

ty.

ty.

ty.

ty.

© 2021 TOMO YARMUSH PRIVACY POLICY

© 2021 TOMO YARMUSH PRIVACY POLICY

© 2021 TOMO YARMUSH PRIVACY POLICY

© 2021 TOMO YARMUSH | PRIVACY POLICY